Mohsen Restaurant

Suriyawong, Bangrak 6 Soi Prachum (Silom) Silom Road, Silom Bangkok, Bangkok 10500 TH
Phone: +6622353970 – +66810022158 – +66817293358
 
iranian restaurant-iranian restaurant-iranian restaurant-iranian restaurant-iranian restaurant-iranian restaurant-iranian restaurant-iranian restaurant-iranian restaurant-iranian restaurant-iranian restaurant-iranian restaurant-iranian restaurant-iranian restaurant-iranian restaurant